yX Media - Monetize your website traffic with us

KAEDAH KAJIAN


BAGAIMANA MENULIS KAEDAH KAJIAN
Kaeadah Kajian bermaksud cara -cara yang boleh digunakan untuk mengumpul maklumat.
Setelah menentukan objektif kajian pastikan apakah kaedah (cara) yang boleh digunakan untuk mengumpul maklumat yang diperlukan.

JENIS Kaedah Kajian yang boleh digunakan adalah
a) Kaedah Rujukan - Iaitu membuat rujukan buku, majalah, akhbar atau rujukan internet
b) Kaedah Pemerhatian- Iaitu pergi ke kawasan kajian untuk lihat sendiri.
c) Kaedah Soalselidik- Iaitu menemubual responden yang sesuai dengan kajian dan mengemukakan soalan dengan menyediakan borang soal selidik.

contoh:


Setelah pastikan Kaedah Kajian, senaraikan kaedah tersebut dan huraikan jenis maklumat yang diperoleh.


Contoh Penulisan Kaedah kajian

Saya telah menggunakan beberapa Kaedah Kajian untuk mengumpul maklumat kajian. Seperti:

a) Kaedah Rujukan.
Melalui kaedah ini saya telah memperoleh maklumat seperti konsep kegiatan ekonomi, jenis pekerjaan dan usaha-usaha meningkatkan pendapatan.

b) Kaedah P..........
Melalui ........

c) Kaedah S ....
Melalui ........
Gunakan ini sebagai panduan sahaja.
Pelajar digalakkan menggunakan ayat sendiri.

Bahan Rujukan Lain:

Takrifan dan Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi

Kajian Jenis Pekerjaan Penduduk
Kajian Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia
Usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk:
Kegiatan Ekonomi Yang Berpotensi Dimajukan

Contoh Borang Soal Selidik Kajian:
Panduan Penulisan Tugasan Geografi PT3

Copyright © Koleksi Pendidikan Template Design by RzaaL 1306