yX Media - Monetize your website traffic with us

OBJEKTIF KAJIAN

BAGAIMANA MENULIS OBJEKTIF KAJIAN
Ojektif Kajian dihasilkan berdasarkan soalan.

Lihat setiap pecahan soalan dan tambah kata kunci yang sesuai.
contoh:
Gunakan ini sebagai panduan sahaja.
Pelajar digalakkan menggunakan ayat sendiri.
Bahan Rujukan Lain:

Takrifan dan Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi

Kajian Jenis Pekerjaan Penduduk
Kajian Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia
Usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk:
Kegiatan Ekonomi Yang Berpotensi Dimajukan

Contoh Borang Soal Selidik Kajian:
Panduan Penulisan Tugasan Geografi PT3

Copyright © Koleksi Pendidikan Template Design by RzaaL 1306