yX Media - Monetize your website traffic with us

Berikut ialah beberapa poin ringkas yang dicatat hasil pembacaan melalui akhbar dan majalah.

Poin-poin yang tercatat boleh anda jadikan panduan untuk menghasilkan karangan Bahagian A Peringkat Cemerlang (26-30 markah) dan Bahagian B Peringkat Cemerlang (80-100 markah)


Anda boleh menghasilkan poin-poin ringkas anda sendiri.


   1.         KEPENTINGAN NILAI  MURNI

 • Masyarakat yang berperibadi mulia dan berdisiplin dapat memberi sumbangan yang lebih bermakna dalam usaha memajukan negara agar mencapai kemakmuran dan kemajuan yang pesat.
 • Individu dan masyarakat yang mempunyai nilai murni akan mempunyai budi pekerti yang mulia dan akan dihormati oleh orang lain.
 • Pelbagai gejala sosial yang kurang baik dapat dibanteras dan masyarakat hidup dalam keadaan aman dan harmonis.
 • Imej negara di kaca mata dunia akan tinggi dan rakyat negara ini dikagumi oleh pelancong asing/ masyarakat dunia.
 • Individu yang mempunyai nilai murni akan dapat membuat pertimbangan secara rasional dalam menyelesaikan masalah
   2.         USAHA MEMAJUKAN INDUSTRI BUAH-BUAHAN TEMPATAN

 • Memperkenalkan teknik penanaman moden dan teknologi yang baru dalam industri buah-buahan.
 • Menggiatkan kempen menggalakkan masyarakat makan buah-buahan tempatan.
 • Mempelbagai dan memperluas pasaran buah-buahan tempatan di luar negara.
 • Memperluas kawasan penanaman buah-buahan tempatan sebagai tanaman keempat terpenting selepas getah, kelapa sawit dan koko.
 • Memperkenalkan skim galakan dan memberi khidmat nasihat kepada pengusaha yang mengusahakan penanaman buah-buahan tempatan .
   3.         KEBAIKAN DAN KEBURUKAN PERTANIAN TRADISIONAL
               Kebaikan

 • Mengekalkan tradisi bergotong-royong yang diwarisi sejak turun-temurun (menanam, membersihkan sawah lading, menuai, dll).
 • Tidak memerlukan kos dan modal yang tinggi – proses penanaman dan tuaian secara manual.
 • Mewujudkan suasana mesra dalam kalangan pengusaha.
 • Hasil pertanian tidak dicemari bahan kimia seperti racun serangga.
 • Menghasilkan pelbagai hasil pertanian seperti pisang, ubi kayu, ubi keledek , dll mengikut keperluan pengusahanya.

               Keburukan 

 • Memberi  kesan negatif kepada kualiti alam sekitar (terutama pertanian pindah) kerana menyebabkan penerokaan hutan dan menyebabkan kehilangan kayu balak yang berharga.
 • Menyebabkan kawasan tanah terdedah dan  penimbulkan masalah hakisan tanah.
 • Memerlukan masa yang lama untuk mengusahakan sesuatu kawasan kerana menggunakan peralatan lama/tradisional.
 • Tidak mendatangkan pendapatan yang lumayan kerana pengeluaran hasil yang terhad.
 • Mewujudkan golongan petani yang kurang kreatif dan sukar untuk menerima perubahan.


 
4.             KEBURUKAN PEMBALAKAN YANG TIDAK TERKAWAL
               

 • Kawasan hutan yang menjadi khazanah negara ( tempat pelbagai spesies tumbuhan dan habitat haiwan) musnah.
 • Spesies haiwan dan tumbuhan pupus.
 • Pembalakan menyebabkan kawasan tadahan air negara terjejas.
 • Pembalakan menyebabkan masalah tanah runtuh dan banjir kilat. Cth :  pembalakan di Hulu Kelang  menyebabkan tanah runtuh – tragedi Highland Towers).
 • Pembalakan yang tidak terkawal menjejaskan ekonomi negara. (bekalan kayu balak terhad)
 • Pembalakan yang berleluasa menyebabkan peningkatan suhu / udara semakin panas kerana kekurangan oksigen daripada tumbuh-tumbuhan.
 • Potensi sektor pelancongan melalui hutan dan kawasan rekreasi seperti air terjun terjejas.   5.         PERANAN  LEBUH  RAYA


 • Lebuh raya dapat memendekkan masa perjalanan. (perjalanan tidak terganggu oleh lampu isyarat)
 • Lebuh raya  dapat mengurangkan kos penggunaan bahan api.
 • Lebuh raya menyediakan perjalanan yang selesa kepada pengguna – jalan sehala, tempat rehat dan solat serta lain-lain.
 • Lebuh raya memudahkan perjalanan dari satu destinasi ke satu destinasi – susur keluar disediakan untuk ke setiap bandar di setiap negeri).
 • Lebuh raya memperkembang ekonomi – menyingkatkan masa pengangkutan untuk pemasaran barang-barang perkilangan ke bandar-bandar utama. Cth : dari Bayan Lepas ke Kuala Lumpur.
 • Pembinaan lebuh raya juga membantu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas
 • Potensi sektor pelancongan kawasan rekreasi seperti air terjun ditingkatkan dengan adanya kemudahan perhubungan.6.                       TABIAT  PENGGUNA  DI  MALAYSIA

§     Hampir 70% bahan makanan dibeli secara mendadak atau tanpa sebarang
         perancangan.
§     Hampir 60% membeli-belah di sebuah pasar raya sahaja, 30% lebih
         daripada dua pasar raya dan bakinya mempunyai fikiran terbuka tentang
         kekerapan untuk ke kedai.
§     Hampir 40% pengguna membeli-belah hanya sekali seminggu, 20% dua kali
         seminggu, dan bakinya paling kurang, tiga kali seminggu mereka  membeli-belah.
§     Hampir 95% pengguna Malaysia terlibat dalam belian mendesak. Kurang daripada
         20% pengguna menggunakan dan menyediakan senarai belian sebelum membeli.
§     Terdapat perkembangan pengguna suka mengunjungi gedung membeli-belah
         daripada kedai runcit.
§     Pengguna selalunya berbelanja dalam minggu pertama selepas menerima gaji.
§     Pengguna biasanya membayar bil-bil yang diterima terlebih dahulu sebelum pergi
         membeli-belah.
§     Pengguna yang mempunyai kad kredit didapati berbelanja tiga kali ganda lebih
         banyak daripada mereka yang tidak memilikinya.
§     Pengguna lebih cenderung membeli melalui bayaran mudah atau ansuran daripada
         tunai. Dan, mereka jarang mempertimbangkan kos membeli dengan cara seperti ini.
§     Tidak ramai pengguna yang membaca label barangan yang hendak dibeli
         terlebih dahulu sebelum membelinya


7.         POTENSI   MALAYSIA  SEBAGAI  DESTINASI  PELANCONGAN

               
§     Tumbuhan semula jadi yang menghijau dan menyamankan.
§     Kemudahan-kemudahan asas yang mencukupi seperti hotel bertaraf lima bintang
         padang golf, pusat membeli-belah dan  penukar wang asing.
§     Ketersampaian iaitu kawasan pelancongan dihubungi dengan jalan raya, keretapi,
         jalan laut,, lapangan terbang  dan pelabuhan
§     Sikap rakyat yang peramah dan masyarakat majmuk menarik pelancong.
§     Peranan agensi seperti Tourism Malaysia/ Perbadanan Kemajuan Negeri
§     Peranan kerajaan seperti memperkenalkan iinsentif cukai  dan mengadakan
         persidangan antarabangsa
§     Kerjasama serantau seperti Tahun Melawat ASEAN
§     Tahun Melawat Malaysia 2007
§     Kedudukan yang strategik  dilaluan perdagangan timur-barat
§     Modal mencukupi untuk membina hotel, chalet oleh pelabur tempatan dan pelabur
         asing
§     Kebudayaan tempatan yang kaya dengan  seni dan pelbagai perayaan termasuk
         Citrawarna.
§     Harga barangan yang murah dan dikecualikan cukai untuk menarik pelancong
§     Keselamatan terjamin lantas pelancong berasa selamat.


8.         CIRI-CIRI SEKOLAH YANG BERJAYA

               
§     Kepemimpinan pengetua dan jawatankuasa pengurusan yang dinamis dan berkesan
§     Guru dan kakitangan amanah,ikhlas, memiliki sifat kecindan dan tidak mementingkan
         diri sendiri.
§     Keadaan  fizikal dan mental yang sihat ahli-ahli dalam komuniti sekolah
§     Kemahiran  berkomunikasi oleh semua warga sekolah
§     Kebolehan pengurusan sekolah menganalisis  masalah
§     Kebolehan pengurusan sekolah membuat keputusan
§     Keterampilan pemimpin pelajar
§     Pengurusan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang sistematik
§     Pengurusan aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang tersusun
§     Visi dan misi yang dinyatakan kepada semua warga sekolah dengan jelas
§     Keceriaan sekolah diberi keutamaan
§     Fokus ke arah pembinaan sahsiah dan peribadi pelajar


9.         KEPENTINGAN SEKTOR  PERTANIAN

               
§     Menjanjikan pulangan lumayan kepada petani
§     Menjadi wahana dalam usaha merapatkan jurang pendapatan antara penduduk desa
         dan bandar.
§     Mengurangkan kebergantungan Malaysia kepada negara asing untuk mendapatkan
         bekalan makanan
§     Meningkatkan eksport barangan makanan
§     Sebagai enjin pertumbuhan ekonomi negara
§     Menyediakan banyak peluang pekerjaan yang berkaitan dengan sektor ini
§     Meningkatkan dan meluaskan penggunaan bioteknologi
§     Menjadikan pengurusan persatuan-persatuan nelayan kawasan (PNK) dan
         pertubuhan peladang kawasan (PPK) ditadbir secara lebih sistematik
§     Menggalakkan petani dan penternak mempraktikkan amalan pertanian yang baik
§     Meningkatkan aplikasi teknologi moden
§     Meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D)


10.        PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA

               
§     Satu program pembinaan sahsiah diri bermatlamat untuk membina dan
         mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda
§     Memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional.
§     Membentuk perwatakan positif (character building) menerusi nilai-nilai murni
§     Menanam rasa percaya dan yakin kepada diri sendiri para remaja
§     Menjadikan remaja lebih memahami nilai-nilai budaya pelbagai kaum
§     Program ini bukanlah bersifat kerahan tenaga
§     Tidak mengikut mana-mana model dari luar
§     Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Akta Latihan Khidmat Negara
         pada 25 Jun 2003 manakala Dewan Negara meluluskan Rang Undang-Undang ini
         pada 7 Julai 2003
§     Jangka masa latihan selama 3 bulan secara berkhemah dan berasrama.
§     Pelaksanaan sejak tahun 2004.
§     Dilaksanakan ala-Malaysia berteraskan tiga modul utama.
§     Modul Fizikal ialah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina kemahiran dan
         ketahanan mental, emosi, spiritual dan fizikal bagi menjadikan peserta Program
         Latihan Khidmat Negara sebagai warganegara yang berkesan
§     Latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan dalam kalangan peserta,
         mempertingkatkan ketabahan mental bagi tujuan hidup (survival), daya kepimpinan,
         disiplin dalaman, keyakinan diri, kemahiran bekerja sebagai ahli satu pasukan,
         kemahiran menyelesai masalah, membuat keputusan secara individu dan dalam
         kumpulan
§     Modul Kenegaraan ialah sebuah modul yang diaplikasikan untuk memperluas
         pengetahuan tentang kenegaraan (nation-building) dan meningkatkan perasaan cinta
         serta pengorbanan para peserta program terhadap negara
§     Modul Pembinaan Karakter ialah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina
         karakter yang berkesan bagi para peserta yang merangkumi diri, keluarga, komuniti
         dan negara.


11.        PEMBANGUNAN  MESRA  ALAM
               
§     Pembangunan yang seimbang antara pelaksanaan teknologi pembinaan dan alam
         semula jadi yang membolehkan kesesuaian habitat-habitat lain untuk hidup.
         (pengekalan ekosistem)
§     Mengekalkan kualiti air mengikut piawaian yang ditetapkan
§     Mengawal selia semua pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa
         tempatan (PBT) dan swasta
§     Pelan kerja tanah dan saliran, serta pelan bangunan dengan  mempraktikkan MSMA
         (Manual Saliran Mesra Alam) yang diluluskan dan dilaksanakan oleh kerajaan-
         kerajaan negeri mulai 1 April 2001.
§     Melaksanakan kerja-kerja tebatan banjir
§     Projek Penghijauan dan pengindahan sepanjang rizab sungai
§     Penyelenggaraan secara berterusan dengan membersihkan sampah sarap dan
         mengelakkan bahan cemaran toksid
§     Mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat untuk  menghargai sungai.
§     Pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi harmoni dengan alam
         sekitar dan persekitarannya di samping berusaha untuk terus maju.
§     Menyediakan tapak perindustrian dengan kemudahan loji rawatan bahan cemar
         udara, air sisa industri dan sisa toksik mengikut  peruntukan undang-undang.12.        KEPENTINGAN MENGUTAMAKAN KELUARGA

               
§     Keluarga menjadi asas membentuk zuriat dan keturunan yang bertamadun.
§     Memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional.
§     Membentuk perwatakan positif (character building) menerusi nilai-nilai murni
§     Menanam rasa percaya dan yakin kepada diri sendiri para remaja
§     Menjadikan remaja lebih memahami nilai-nilai budaya pelbagai kaum
§     Program ini bukanlah bersifat kerahan tenaga
§     Tidak mengikut mana-mana model dari luar
§     Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Akta Latihan Khidmat Negara
         pada 25 Jun 2003 manakala Dewan Negara meluluskan Rang Undang-Undang ini
         pada 7 Julai 2003
§     Jangka masa latihan selama 3 bulan secara berkhemah dan berasrama.
§     Pelaksanaan sejak tahun 2004.
§     Dilaksanakan ala-Malaysia berteraskan tiga modul utama.
§     Modul Fizikal ialah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina kemahiran dan
         ketahanan mental, emosi, spiritual dan fizikal bagi menjadikan peserta Program
         Latihan Khidmat Negara sebagai warganegara yang berkesan
§     Latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan dalam kalangan peserta,
         mempertingkatkan ketabahan mental bagi tujuan hidup (survival), daya kepimpinan,
         disiplin dalaman, keyakinan diri, kemahiran bekerja sebagai ahli satu pasukan,
         kemahiran menyelesai masalah, membuat keputusan secara individu dan dalam
         kumpulan

Sumber:
http://www.scribd.com/doc/2965593/POINPOIN-RINGKAS-UNTUK-PENULISAN-KARANGAN-BAHASA-MELAYU-SPM

Copyright © Koleksi Pendidikan Template Design by RzaaL 1306